Menu

Duyurular


Nafeza Sistemi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 381-276 = 26/05/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.05.2021 tarih ve 1471/534/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 26.05.2021 tarihli ve 61828824-100 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı'nın 21.05.2021 tarihli ve 64086003 sayılı yazısına atfen, Mısır Arap Cumhuriyeti'nin 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Mısır'a yapılacak ihracat gönderileri için "Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID)" numarası uygulamasına başlamış olduğu açıklanarak, 1 Temmuz 2021 tarihiyle birlikte uygulamanın mecburi olacağının vurgulandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu numarayı barındırmayan gönderilerin boşaltma limanında işlem görmeden mahrecine iade edileceğinin belirtildiği ve konu hakkında Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan ve ekte bir örneği sunulan bilgi notunun da iletildiği ifade edilmektedir.  Uygulamayla ilgili sorunların açıklanması ve sorulara cevap elde edilmesini teminen, Mısır Devleti'nin yetkili otoritelerine iletilmek üzere, Mısır'a ihracat yapan firmalarımızın uygulama bağlamında karşılaştığı/karşılaşacağını düşündükleri soru ve sorunların bir listesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Mısırlı makamlara iletilmek üzere uygulamayla ilgili olarak gönderilmesinde fayda görülen soru/sorunların İngilizce dilinde hazırlanmış şekilde 31 Mayıs 2021 tarihine kadar TOBB'a  (ozlem.ozkan@tobb.org.tr ) gönderilmesi istenmektedir.


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz