Menu

Duyurular


Müşteri Sadakat Programlarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0494-374 = 07/09/2010

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Müşteri Sadakat Programlarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu

(TFRS Yorum 13) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Ek: 1 Tebliğ 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz