Menu

Duyurular


Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması

SİRKÜLER NO: 10.2 / 0510-362 = 17/08/2012


Sayın Üyemiz,

 

Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr web sayfasında yayımlanan, 16/08/2012 tarih ve GVK-84/2012-6 sayılı “Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasıkonulu yazısı aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım:

İMEAK Deniz Ticaret Odası

Tüm üyelerimiz

 

 

 

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması

 

Tarih

16/08/2012

Sayı

GVK-84/2012-6/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-2

Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/84

Konusu : Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması

Tarihi : 16/08/2012

Sayısı : GVK-84/2012-6/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-2

1. Giriş

23 Ağustos 2012 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ağustos 2012 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;


- 23 Ağustos 2012 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannamelerin verilme ve vergilerin ödeme süreleri 27 Ağustos 2012 Pazartesi günü sonuna kadar,

- 24 Ağustos 2012 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme süreleri ise 28 Ağustos 2012 Salı günü sonuna kadar

uzatılmıştır.


Duyurulur.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı