Menu

Duyurular


Mühimmat Sevkiyatı

SİRKÜLER NO:23.1 / 405-322 = 13/06/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’nın 12/06/2008 tarih ve 3112-245/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 10/06/2008 tarih ve B.042..MKE.083.00.02/934.99/9999.ÜHZ.0027 sayılı yazısına atfen, Kolombiya’ya  Mühimmat Sevkiyatı için İhaleye çıkıldığı, son teklif verme süresinin 23.06.2008 saat 14.00 olduğu bildirilmektedir.

 

İhale metni ekte sunulmuş olup, Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 ihale metni (23 sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz