Menu

Duyurular


Muayene ve Test Yetkisi

SİRKÜLER NO: 18.3 / 0197-0162 = 16/03/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/03/2009 tarih ve  1125-142/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün 06/03/2009 tarih ve 7489 sayılı yazısına atfen;

 

1. Gemilerde bulundurulacak yangın söndürme sistemleri ve elemanları, can kurtarma salları, can kurtarma filikaları ve indirme düzenekleri için dolum, bakım, periyodik muayene ile servis verme gibi hizmetlerin yapılarak, muayene ve test sertifikası düzenleme yetkisi için gereken işlemler ve uyulması gereken hükümlerin yer aldığı “Türk Bayraklı Gemiler için Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisine İlişkin Uygulama Rehberi”nin 24.12.2008 tarih ve 42135 sayılı yazıları ile bildirildiği,

 

2. Uygulamadaki güçlüklerin yazılı ve sözlü olarak Denizcilik Müsteşarlığı’na bildirilmesi neticesinde, uygulanabilirliğin sağlanması ve verimliliğin arttırılması amacıyla söz konusu Rehber’in, 17.02.2009 tarih ve 5315 sayılı yazılarına istinaden Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri tarafından iletilen görüşler de dikkate alınarak yeniden düzenlendiği,

 

3. “Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisine İlişkin Uygulama Rehberi”nin Denizcilik Müsteşarlığı’nın internet sayfasının (www.denizcilik.gov.tr) “Duyurular” kısmında yayımlanmış olup, uygulamanın buna göre yapılması ve Bölge Müdürlüklerinin, sorumluluk sahalarındaki tüm servis sağlayıcılarını söz konusu Uygulama Rehberi hakkında bilgilendirmeleri istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz