Menu

Duyurular


Muafiyetler İstisnalar

SİRKÜLER NO: 23.1 / 438-312 = 05/07/2022 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05.07.2022 tarih ve 2433/513/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün ekte sunulan 04.07.2022 tarih ve 37959 sayılı yazısında, Liman veya Kabotaj Seferi için Denize Elverişlilik Belgesi talep edilen Can Filikası, Kurtarma Botu veya Hizmet Botu ile donatılması boyutu/dizaynı nedeniyle mümkün olamayan ve/veya söz konusu teçhizatın donatılması emniyetli hizmet verilmesine engel teşkil eden römorkörler konusunda, Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.'nin talebine istinaden bir değerlendirme yapıldığı ve özellikle Yükleme Sınırı Boyu 30 metrenin altında olan römorkörlerin Can Filikası, Kurtarma Botu veya Hizmet Botu ile donatımlarına muafiyet getirilebildiğinin tespit edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ilgili uluslararası kural hükümleri ve bazı teknik ayrıntılar da açıklandıktan sonra, söz konusu römorkörlerden

a) Yükleme Sınırı Boyunun 30 metre ve altında olması

b) Liman yanaşma/ayrılma manevrası ve benzeri hizmetlerde kullanılmak üzere tahsis edilmiş olmaları,

c) (b) bendinde belirtilen operasyonlar dışında yedekleme, çeki gibi işlemlerde hizmet vermek üzere Liman Seferi bölgesi dışına çıkmaları halinde Can Filikası, Kurtarma Botu veya Hizmet Botu gereklerinin donatanca sağlanacağının taahhüt edilmesi,

kaydı ile Can Filikası, Kurtarma Botu veya Hizmet Botu gereklerinin aranmamasının uygun mütalaa edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıya Odamızın web sayfası www.denizticaretodasi.org.tr  "Genel Duyurular" bölümünden ulaşılabilmektedir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz