Menu

Duyurular


Muafiyet Ve Eşdeğer Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 374-272 = 25/05/2021 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.05.2021 tarih ve 1452/519/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden alınan 06.05.2021 tarih ve 21258 sayılı ekli yazı ile;

18.01.2017 tarih ve 29952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği"nin 19 uncu maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında, ulusal ve uluslararası kural uygulamaları ile ilgili olarak klaslı gemilere ilişkin yapılan eşdeğer uygulama ve muafiyet taleplerinin değerlendirilebilmesi için İdarelerince yetkilendirilmiş kuruluşların eşdeğer uygulama ve muafiyete konu hususla ilgili ayrıntılı görüşlerinin gerekçeleri ile birlikte İdareye sunması gerektiği hususlarının yer aldığı, bahse konu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmayan müracaatların değerlendirmeye alınmayacağı hatırlatılmaktadır.

Yazıda devamla, Türk bayrağı altında yeni inşa edilecek gemilerin ulusal ve uluslararası kurallara uymasının esas olduğu ifade edilerek, yetkilendirilmiş kuruluşların proje onaylama süresince tespit edebilecekleri eşdeğer uygulama ve muafiyet taleplerini yukarıda bahsedilen şekilde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne arz edecekleri, muafiyet taleplerinin söz konusu olduğu durumlarda Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden görüş alınmadan gemilerin proje ve belgelerinin yetkilendirilmiş klas kuruluşlarınca onaylanmaması ve gemilerin inşa veya tadilatlarına başlanmaması gerektiği hususları,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz