Menu

Duyurular


MSÜ Deniz Harp Okulu'nun 250. Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri

SİRKÜLER NO: 13.7 / 710-402 = 17/11/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.11.2023 tarih ve 2699/774/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 17.11.2023 tarihli ve 1541841 sayılı yazıda; Kuzey Deniz Saha  Komutanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 18 Kasım 2023 tarihinde 10:00-12:00 saatleri arasında Heybeliada - Büyükada arasında olmak üzere MSÜ Deniz Harp Okulu'nun 250. Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri'nin yapılacağı ifade edilerek; seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatli seyir yapılması, tören geçiş nizamına çapariz verilmemesi ve yapılacak etkinlikle ile ilgili olarak bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz