Menu

Duyurular


Motor Yağı Değişim Noktaları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 193-139 = 28/03/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.03.2022 tarih ve 1598/257/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 24.03.2022 tarihli, Ekte sunulan yazıda;

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereği motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeler tarafından ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” alınması gerektiği bildirilmekte,

Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin (dd) bendinde yer alan “Ek 15’inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk lirası (13.620 TL) idari para cezası verilir” hükmü kapsamında, yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere idari yaptırım uygulandığı ifade edilmekte,

Mevcut durumda motor yağı değişimi yapılan, ancak yetki belgesi bulunmayan işletmelerin/tesislerin ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak yetki belgesi alması gerektiği ve yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacağı,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz