Menu

Duyurular


Misurata Limanına Giriş Çıkış Yapacak Gemiler Hk.

SİRKÜLER NO: 17,1 / 0327-243 = 17/05/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/05/2011 tarih ve 2033-307/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 03.05.2011 tarih ve 13253 sayılı yazısına atfen;

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 29.04.2011 tarihli yazısından bahisle;

 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1970 ve 1973 sayılı kararları çerçevesinde, NATO komutasındaki deniz unsurları tarafından Libya kara suları açıklarında Silah Ambargosu Harekatı icra edildiği, söz konusu harekata iştirak eden unsurlar tarafından 29 Nisan 2011 tarihinde Misurata / LİBYA Limanı açıklarında 3 adet mayın tespit edildiği, aşağıda belirtilen koordinatlar arasında kalan deniz sahasının deniz trafiği için tehlikeli olduğunun duyurulduğunun belirtildiği,

 

                a.     32° 31 00 K9 – 015° 00 00 D6

                b.     32° 31 00 K9 – 015° 30 00 D9

                c.     32° 20 00 K7 – 015° 30 00 D9

                d.     32° 20 00 K7 – 015° 00 00 D6

 

Bu kapsamda, Misurata / LİBYA Limanı’na giriş/çıkış yapacak gemilerin;

                  -     Tehlikeli sahaya girmemeleri ve Misurata Liman Kontrol ile sürekli irtibatta kalmaları,

                  -     Bölgede bulunan NATO unsurları ve NATO Deniz Komutanlığı Deniz Harekat Merkezi ile irtibat kurarak tehlikeli sahanın son durumu hakkında bilgi almaları,

hususlarının kuvvetle tavsiye edilmekte olduğu, ilgili iletişim bilgilerinin aşağıda yer aldığı;

                      Napoli Deniz Komutanlığı Deniz Harekat Merkezi Tel: 00 800 1101 010

                      Deniz Harekat Merkezi Tasnif Dışı İnternet Sitesi: mocn3dogcell@manp.nato.int

belirtilerek, konu ile ilgili gemi sahipleri, işleticileri, kaptanların ve acentelerinin de bilgilendirilmesi istenmektedir.”

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz