Menu

Duyurular


Mısır ve Süveyş Kanalı'nda Silah ve Güvenlik Timi Koşulları

SİRKÜLER NO: 13.3 / 030-028 = 13/01/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/01/2012 tarih ve  149-26/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (İCS) alınan 11,01,2012 tarfh ve JCS(12)06 sayılı yazı ve Ekine

  atfen;

 

Süveyş Kanalı'ndan transit geçen ya da Mısır [imanlarına uğrak yapan gemilerde silah ve güvenlik timi bulundurulması ile ilgili katı koşullar hakkında ayrıntılı bilgi veren Mısır Deniz Taşımacılığı Sektörü Başkanının yayınlamış olduğu sirkülere dikkat çekilmektedir.

 

İlgi yazı Eki söz konusu sirküler, Süveyş Kanalı'ndan transit geçen ya da Mısır limanlarına uğrak yapan ticari gemilerde silah/güvenlik timi bulundurulmasının yasaklanmış olduğunu belirtmektedir. Silah taşıyan gemilerin, bu silahları Süveyş Kanalı'na ya da bir Mısır limanına girerken, çıkışta geri almak üzere Mısır liman yetkililerine teslim etmeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), daha detaylı açıklama almak amacıyla Süveyş Kanalı yetkilileriyle iletişim halindedir; bu zaman zarfında, ICS üyelerinin yakın zamandaki transit deneyimlerini emily.rowley@ics-shipping.org adresinden Emily Rowley'e bildirmeleri istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek 1: ilgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz