Menu

Duyurular


Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine İlişkin Nota

SİRKÜLER NO: 23.1 / 170-126 = 18/03/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.03.2022 tarih ve 1553/235/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 17.03.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda; Mısır'ın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemine ilişkin TOBB tarafından muhtelif tarihlerde bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilmekte olup, bu kapsamda ACID sistemi prosedürlerine yönelik bilgi içeren Mısır Maliye Bakanlığı'nın bir Nota'sının iletildiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilginin ekte sunulduğu,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz