Menu

Duyurular


Mısır Arap Cumhuriyeti Üretici Kayıt Sistemi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 62-45 = 29/01/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.01.2020 tarih ve 315-102/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 27/01/2020 tarih ve 872 sayılı yazısına atfen;

 

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Mısır'a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS)'ne kayıt olma zorunluluğuna dair uygulamasının 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmekte olup, konu hakkındaki çalışmaların bu tarih itibariyle yapılmaya başlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığı ve Mısır Büyükelçiliği arasında ÜKS ile ilgili Şubat ayı içerisinde bir toplantı gerçekleştirileceği belirtilerek, konu hakkındaki firma sorunlarının İlgili Bakanlığa iletilmesi talep edilmektedir.

Bu itibarla, Mısır'a ihracat yapan Üye firmalarımızın ÜKS ile ilgili karşılaştıkları sorunların Ek'te bir örneği sunulan tabloya işlenerek 31 Ocak 2020 tarihine kadar TOBB'a (info@tobb.org.tr ) iletilmesi hususu,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz