Menu

Duyurular


Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0178-137 = 17/03/2011

 

Adalet Bakanlığınca, 09/03/2011 tarih ve 27869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz