Menu

Duyurular


Milletlerarası Sözleşme

SİRKÜLER NO: 11.5 / 436 - 262 = 01/07/2024


İlgi: Resmi Gazete’den alınan 30.06.2024 tarih ve 32588 ve 8687 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

 

Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde:

 ‘’Türkiye Cumhuriyeti adına 23 Kasım 2021 tarihinde Paris’te İmzalanan ve 7515 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli ^^Uluslararası Deniz Seyir Yrdımcıları Teşkilatı Sözleşmesi’’ninilişik beyanla birlikte onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz