Menu

Duyurular


MF BİGA 1 (Ex Fırkatepe) Gemisinin Satış İhalesi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 501-354 =  15/08/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 14/08/2012 tarih ve  3184-408 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Çanakkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03.08.2012 tarih ve 8249 sayılı yazısına atfen;

     

- İdareleri iştiraki olan Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.’nin kullanımındaki ekonomik ömrünü tamamlamış olması sebebiyle İl Genel Meclisince İdare kayıtlarından terkinine karar verildiği, 1077 grostonluk MF Biga - 1 (Ex Fırkatepe) adlı geminin İl Encümeninin 31.07.2012 tarih ve 267 sayılı kararı gereğince 18.09.2012 günü Saat 16:00’da İl Encümeni huzurunda yapılacak olan 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulüyle satışa çıkarıldığı,

 

İlgi yazıları Ek’inde gönderilen ilanın üyelerimize duyurularak, duyuru belgelerinin ihale tarihinden önce İdarelerine gönderilmesi,

 

istenilmektedir.”

 

İlgi yazı ve Ek’i ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek : 1 İlgi yazı ve eki

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz