Menu

Duyurular


Mevzuat Değişiklikleri

SİRKÜLER NO: 11.5 / 220-136 = 19/03/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.03.2019 tarih ve 1041-185/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

16 Mart 2019 tarihli 30716 sayılı Resmi Gazete’de aşağıda belirtilen Yönetmelik ve Tebliğler yayınlanmış olduğundan bahisle, aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. 

 

  • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı


Ek 2: Yönetmelik ve Tebliğler


Dağıtım: Tüm üyelerimiz