Menu

Duyurular


Mevsim Şartlarına Yönelik Tedbirler

SİRKÜLER NO: 13.7 / 597-442 = 09/11/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 09/11/2010 tarih ve  4937-539/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 04.11.2010 tarih ve 9760 sayılı yazısına atfen;

 

Uğraklı uğraksız geçiş yapan ve yerel deniz trafiğinde faaliyet gösteren deniz araçlarının içinde bulunduğumuz mevsim şartları itibariyle oluşabilecek yağış-sis gibi kısıtlı görüş ve ağır hava/deniz şartlarında seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması açısından;

 

- Başta Türk Boğazları Deniz Trafiği Düzen Tüzüğü (TBDTDT), Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarına (COLREG) ve İstanbul Liman Başkanlığı Yerel Deniz Trafik Rehberi (İLB YDTR) olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun hareket edilmesi,

 

- Seferdeki gemilerin Radar, VHF, AIS cihazlarının çalışır durumda olmasının sağlanması,

 

- Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’nün ilgili sektör kanallarının muhakkak dinlenmesinin sağlanması, meteorolojik şartlar sebebiyle veya şüpheye düştüklerinde Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’nden bilgi alınması,

 

- Sefer alacak gemi kaptanlarının tavsiye istek ve görüşlerine itibar edilmesi ve seyir emniyetinin olmaması gerekçesiyle seferini iptal eden gemi kaptanlarına baskı uygulanmaması,

 

- Hatlı/planlı seferlerinin rotasının takip edilmesinin sağlanması, kalkış-varış iskeleleri ile irtibatlı olarak seyir yapılması, iskelelerdeki ve rotalarındaki görüş uzaklığının emniyetli olmadığı durumlarda sefer yapılmaması,

 

- Demir yerlerinde beklemede veya manevra halinde olan gemilerin fırtınalı havalarda yakın düşmeyecek mesafede demirleme yapması,

 

- Demirde veya bağlı durumda bulunan gemilerin asgari emniyetini sağlayacak personel ile donatılmaları ve acil hallerde hemen kalkışa hazır halde olacak şekilde tüm tedbirlerin alınması,

 

- Türk Boğazları Deniz Trafiği Düzen Tüzüğü’nün 36. Maddesi ile İstanbul Liman Başkanlığı Yerel Deniz Trafik Rehberi’nin 21. Maddesinde belirlenen görüş mesafelerinin altındaki kısıtlı görüş şartlarında seyir yapılmaması,

           

hususlarında, özellikle yerel trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, Trafik Ayrım Düzeni içinde sefer yapan başta yolcu gemileri olmak üzere tüm deniz araçları kaptan/donatan/işletmeci ve üyelerimizin uyarılması,

istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz