Menu

Duyurular


Meteorolojik Uyarı

SİRKÜLER NO: 13.7  / 365-263 = 21/05/2021


“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 21.05.2021 tarihli e-posta mesajında;

 

21.05.2021 tarihli yağış uyarısı içerikli hava raporu, e-posta ekinde sunulmuş olup gerekli emniyet tedbirlerinin alınması hususu,’’

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Rapor

Dağıtım: Tüm üyelerimiz