Menu

Duyurular


Menşe ve Dolaşım Belgelerinde Türkiye İfadesinin Kullanımı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 434-308 = 04/07/2022 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.07.2022 tarih ve 2341/502/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin ekte yer verilen 30.06.2022 tarih ve 6744 sayılı yazısında, Ticaret Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen, elektronik ortamda veya manuel olarak düzenlenen menşe ve dolaşım belgelerinin ülkemizin isminin yazıldığı bölümlerinde, ülkemizin isminin yabancı dillerdeki karşılığının yerine "Türkiye" şeklinde kullanılmasının gerektiği,’’


Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 


 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz