Menu

Duyurular


Meksika Ticaretin Kolaylaştırılması Çalışma Grubu

SİRKÜLER NO: 6.14 / 37-27 = 16/01/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.01.2020 tarih ve 162-46/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı’nın 13.01.2020 tarih ve 391 sayılı yazısına atfen;

 

Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR ile Meksikalı muhatabı Meksika Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Luz Maria de la Mora SANCHEZ'in arasında yapılan bir mektup teatisi neticesinde iki ülke arasındaki ticaretin serbestleştirilmesi ve engellerin kaldırılmasına yönelik istişarelerde bulunulmasının kararlaştırıldığı ilgi yazı ile bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Meksika tarafının iki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılması faaliyetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bir çalışma grubu kurulmasını önerdiği; olası işbirliği alanları ve çalışma konularının görüşülmesi amacıyla bir araya gelinmesini teklif ettiği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin bilgilerin ve bahse konu görüşmenin hazırlıklarında yer almak üzere Meksika ile ticaretin kolaylaştırılması alanında muhtemel işbirliği konularının ve toplantıda gündeme getirilmesi uygun görülen hususlara ilişkin görüşlerin en geç 17 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar TOBB'a (seda.gedik@tobb.org.tr) iletilmesi gerektiği,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz