Menu

Duyurular


MARPOL 73/78 SÖZLEŞMESI EK-VI ODS RECORD BOOK

SİRKÜLER NO: 20.1 / 445-332 = 17/08/2010


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/08/2010 tarih ve  3719-402/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İlgi: (a)Odamız 19.07.2010 tarihli 3339/362 sayılı sirküler yazısı.

(b)Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 04.08.2010 tarihli ve  B.02.1.DNM/0.06.13.01.118.04-22444 sayılı yazısı.

 

 

1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek-VI’nın kapsamında; gemilerde bulundurulması gereken Ozon İnceltici Maddeler Kayıt Defteri (Ozon Depleting Substances Record Book) nin onayı hususu İlgi (a) yazımız ile belirtilmiştir. 

 

Ancak, uygulamanın yeni olması ve diğer bayrak devletlerinin uygulamaları da göz önüne alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, Ozon İnceltici Maddeler Kayıt Defteri’nin yetkilendirilmiş kuruluşlarca onayına gerek olmadığı,

 

1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren, MARPOL Sözleşmesi Ek-VI çerçevesinde Türk bayraklı gemilerde herhangi bir eksiklik yaşanmaması için bahse konu Kayıt defterine yönelik kontrollerin yapılması hususu İlgi (b) yazı ile bildirilmektedir.

 

Denilmekte olup,  Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz