Menu

Duyurular


Marmara Denizi İçinde Çalışan Yakıt-Su...

SİRKÜLER NO:18.2 / 715-574 = 21/11/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 19/11/2008 tarih ve 5606-532/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

a) 07.11.2008 tarih ve 5429 sayılı yazımız.

b) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 13.11.2008 tarih ve 37678 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) yazımız  ile;

 

29.07.2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki  Kanun’un 6.ncı maddesinde  “İdare, küçük deniz araçları ve balıkçı gemileri ile liman seferi bölgesi, bitişik iki liman ve Marmara Denizi içindeki tüm limanlar arasında sürekli veya düzenli sefer yapan gemiler ve acil durumlarda kullanılacak gemiler için basitleştirilmiş uygulamalar getirebilir” hükmü yer aldığından  bahisle, yakıt dolum tesisleri ile yakıt ikmal noktaları (İzmit-İstanbul-Ambarlı) arasında yoğun sefer yapan yakıt ikmal tankerlerinin her bir seferi için Liman Başkanlıklarından Yola Elverişlilik Belgesi aldıkları, her gün en az 2 kez doluma gidip gelinmesinden dolayı yılda 3 bin-5 bin sefer için evrak düzenlendiği, uygulama prosedürlerinin emek, para ve zaman kaybına yol açtığı belirtilerek, gereksiz bürokrasiye neden olunmaması için Marmara içinde sürekli sefer yapan bu gemilere (yakıt ve su bunkerleri) Yola Elverişlilik Belgesi düzenlenmemesi talep edilmişti.

 

 Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan  ilgi (b) yazıda  4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle birlikte ve mevzuatlarının günümüz koşullarına uyumunun sağlanması için Müsteşarlıklarınca mevzuat çalışmasının sürdürülmekte olduğu ve yapılan çalışmada söz konusu talebimizin göz önünde bulundurulacağı bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz