Menu

Duyurular


MAİB Güvenlik Bülteni: Limanda İstem Dışı Makine Hareketi Dolayısı ile Yaya Merdivenlerinin Çökmesi Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0106-081 = 17/02/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/02/2011 tarih ve  636-89/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 11.01.2011 tarihli ve MC(11)04 sayılı yazı ve Eki MAİB Bültenine atfen;

 

İngiltere Deniz Kazalarını Soruşturma Şubesi (MAİB) Bülteninde Ben-My-Chree Gemisi Limanda bağlıyken, birinci zabitin sancak makinenin çalıştığının farkında olmadan iki makineyi de ‘Tam yol ileri’ konumuna getirmesi ve bunun sonucunda ileri yol kazanan geminin, yolcu iskelesi/merdivenlerine verdiği büyük hasardan bahsedilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

EK-1 İlgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

(serbest çeviridir)

 

DENİZCİLİK ENDÜSTRİSİ İÇİN BİLDİRİ

Ben-My-Chree:  Limanda İstem dışı Makine Hareketi Dolayısı ile Yaya Merdivenlerinin Çökmesi

Kuru havuzda 3 hafta sonunda, Isle of Man bandıralı feribot, Ben-My-Chree, 25 Mart 2010 tarihinde tamirden çıkmıştır. Tekrar yüzdürüldüğünde, iki Pruva İticisinin de (baş pervane) çalışmadığı ve iticilerin ana sigortalarının arızalı olduğu fark edilmiştir. Gemi mürettebatının yaptığı bazı geçici onarımların ardından, pruva iticilerinden bir tanesi çalıştırılabilmiş ve gemi Isle of Man’ın bağlama limanı olan Douglas’a gitmiş olup, tekrar servise girmiştir.

 

Ertesi gün,  Heysham Limanı’nı yolcu terminalinde bağlayan Ben-My-Cheree’ye  yolcular ve arabalar girerken, gemi 2 halat ile baştan bağlanmış, 2 halat ile kıçtan ayrıca baştan geriye bir ve kıçtan ileri  2 pürmeçe (Spring) ile bağlanmıştır. Kıçtan ileri olan pürmeçe hariç tüm halatlar %25 vinç gerginliğine ayarlanmıştır. Havanın hafif rüzgarlı olmakla birlikte sakin olduğu bildirilmektedir.

Heysham limanında, iki teknisyen gemiye çıkmış olup, başmühendis nezaretinde Pruva iticilerinin bozuk olan ana sigortasını tamir etmekteydiler.  Aynı zamanda gemi 3. Mühendisin nezaretinde yakıt ikmalini tamamlamak üzereydi. Sancak makine 2. Mühendis tarafından Kaptan’ın izni ile pruva iticilerinin ana sigortasını test etmek üzere saat 13:38’de çalıştırılmıştır. Saat 13:57’de birinci zabit hareketten önce kontrolleri denemek istediğinden 3. Mühendisten ana makinelerin köprüüstü kontrolünü yapmasını istemiştir.

  

Daha önce yakıt ikmaline yoğunlaşmış olan 3. Mühendis, makinenin kontrollerini körpüüstüne transfer etmiş olup, birinci zabit sancak makinenin çalışmakta olduğunu fark etmeyerek iki makineyi de ‘tam yol ileri’ konumuna getirmiştir. Birkaç saniye içerisinde gemi ileri yol kazanmışmış ve yolcu geçiş iskelesinde ciddi hasarlar yaratmıştır. Yaya yolcu geçiş köprüsü iki taraftan da kurtulmuş ve rıhtım tarafına doğru çökmüştür. Bunun yanı sıra, geminin borda kaportasından karaya çekilmiş iskele  (gangway) ise tek bir halat ile bağlı şekilde sarkmaktaydı. Söz konusu kazada ölüm ya da yaralanma olmamıştır. Ancak sekiz yolcu köprünün kıyı tarafındaki kopartmanda mahsur kalmış olup itfaiye tarafından kurtarılmışlardır.

 

Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi (The Health and Safety Executive-HSE) çöken yolcu girişi (köprüsü) hakkında bir soruşturma yürütmüştür. Soruşturmanın neticesinde yolcu köprüsünün ve köprünün bağlı olduğu 2 cıvatanın yılların getirdiği aşınmadan zayıfladığını ve bunların denetimi ve onarımı hakkında herhangi bir kayda rastlanmadığını bildirmiştir.  HSE Heysham Limanına tüm yolcu terminalleri için uygulanması gereken aşağıdaki tavsiyelerde bulunmuştur:

 

•Köprüler için uygulanan denetleme sistemine benzeyen bir sistemin uygulamaya girmesi ve denetimlerin neticesine paralel olarak düzeltici faaliyetlerin uygun bir zamanlama ile uygulanması. Yapının önemli noktalarına dikkat edilmesi. Denetimlerin ehliyetli personel tarafından yapılması.

 

•Gemiden kıyıya ulaşan yapıların operasyon ve bakımının Tedariki için CIRIA Raporu C518 ‘de, Limanlarda Güvenlik, Gemiden Kıyıya İskeleler ve Bağlantıları için olan kurallara atıfta bulunulmalıdır.

 

Çıkarılan Dersler:

1.Borda bordaya pozisyonlarda Ana makinelerin çalıştırılması çok tehlikelidir ve dikkatle yapılması gerekmektedir. Geçmişteki birçok kaza Controllable Pitch Propeller (CPP) Sistemlerinin dikkatsizlik sonucu tam yol ileri ya da tornistan konumuna getirilmesi sonucu meydana gelmiştir. CPP sisteminde meydana gelebilecek hatalar göz önünde bulundurularak yeterli önlemler alınmalıdır. Özellikle yolcu ve taşıt operasyonlarında makine çalıştırma işlemlerinin tehlikeleri göz önünde bulundurulmalıdır.

2.Ro-Ro seferlerindeki Kendindengergili (Autotension) vinçlerin kullanımı büyük ölçüde mürettebatın yükünü hafifletmektedir. Ancak, kendindengergili olarak bağlanmış çapraz pürmeçeler geminin rıhtım boyunca ilerlemesine neden olup, gemiyi halat babaları üzerine sabitlenmiş veya vinç frenleri ile tutulan hatlar kadar iyi sabitleyememektedir. Operatörler söz konusu risklerin kapsamlı bir analizini yapmalı ve prosedürleri analizlere göre hazırlamalıdır.

3.Yolcular tarafından kullanılan tesislerin rutin denetim ve bakımları yüksek önem taşımaktadır. Söz konusu tesislerin tasarım ve inşası için yayımlanmış raporlar ve İngiltere Standartlarına uygun rehberler mevcuttur. Söz konusu rehberlerin bazı örnekleri aşağıda sunulmaktadır:

•Limanlarda Güvenlik, Gemiden Sahile Körük/Köprüler ve Bağlantıları, CIRIA Raporu C518 (Safety in Ports, Ship to Shore Linkspans and Walkways)

•Denizcilik Yapıları: Ro-Ro Rampaları için Tasarım Kodu, Körük/Köprüler ve Bağlantıları, BS 6349-8:2007 (Maritime Structures: Code of Practice fort he Design of Ro-Ro Ramps, Linkspans and Walkways)

•Denizcilik İşleri: Rıhtım, Duvar, Deniz Üstü Yapıları ve Çakma Kazıklar için Tasarım Kodu, BS 6349-2:2010 (Maritime Works: Code of Practice fort he Design of Quay, Walls, Jetties, and Dolphins

4.Mürettebatın açık ve net bir şekilde iletişim kurması ve özellikle günlük rutinlerinin bir parçası olmayan işlerde birbirlerinin hareketleri üzerine varsayımlardan kaçınması önem teşkil etmektedir.

Kazalarını Soruşturma Şubesi (MAIB) web sitesinde yayınlanan Soruşturma Raporunda bulunabilir: www.maib.gov.uk

Ayrıca, raporun bir kopyası, istendiği takdirde, ücretsiz olarak gönderilecektir.

Marina Accident Investigation Branch

Mountbatten House

Grosvenor Square

Southampton

SO15 2JU

UNITED KINGDOM

Telefon: 023 8039 5500

E-posta: maib@dft.gsi.gov.uk

 

Çeviren: Mehmet TANSEL, Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sorumlusu”