Menu

Duyurular


Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanının Deniz Hudut Kapısı İlan Edilmesine İlişkin Kararlar

SİRKÜLER NO: 23.1 / 894-694 = 22/11/2021


İlgi:  20.11.2021 tarih ve 31665/2021 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  Madenli Yat Limanı ile Amasra Yolcu Limanının Deniz Hudut Kapısı İlan Edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararları ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz