Menu

Duyurular


LYBS'de bulunan ‘’Treyler-Taşıma Amaçlı’’ Yük Cinsinde Yapılan Değişiklik Hakkında Bilgilendirme

SİRKÜLER NO: 23.1 / 757- 524 = 25/11/2022 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’ndan alınan 24.11.2022 tarih ve E-36935900-010.07.01-797990 sayılı yazısı.

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’İlgi : Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2022 tarihli ve E-25270526-042-781529 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere gemi acenteleri, Yanaşma Ordinosu ve Liman Çıkış Belgesi (LÇB) işlemleri için Liman Yönetimi Bilgi Sistemi'ne (LYBS) veri girişlerini yaparken gemilerde taşınan yük cinslerinin seçimini ulaştırma istatistikleri için kullanılan "Ulusal Standart Mal Sınıflaması (NSTR-TR)" içerisinde yer alan yük cinsleri arasından yapmaktadır.

Araç taşımaları istatistiklerinin daha sağlıklı bir şekilde alınabilmesi amacıyla, NSTR-TR mal sınıflandırmasında yer alan "Makineler, taşıma teçhizatı, aksam ve çeşitli parçaları ile konteynerler" üst tanımında bulunan "Taşıma teçhizatı" bölümünün alt grubu olan "Taşıma teçhizatı ve parçaları" başlığı altında "Treyler - taşıma amaçlı" adlı yük cinsinde değişiklik yapılması gerekli görülmüştür.

LYBS üzerinde "Treyler - taşıma amaçlı" yük cinsi, "Treyler - taşıma amaçlı (dolu) " ve "Treyler - taşıma amaçlı (boş)" olarak iki yük cinsi olarak düzenlenecektir.

Gemi acentelerince, "Treyler - taşıma amaçlı (dolu)" yük cinsi seçildiğinde araç sayısı "Adet" olarak ve araçlarda bulunan toplam yük miktarları da "Ton" olarak girilecektir (Örneğin; araç sayısı 36 adet, toplam yük miktarı 710 ton). "Treyler - taşıma amaçlı (boş)" yük cinsi seçildiği durumlarda ise (Örneğin, araç sayısı 26 adet) sadece taşınan araç sayısının girişi yapılacaktır.

Bağlınız gemi acente firmalarına yukarıda belirtilen değişiklikler hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve bundan sonra veri girişlerinde yukarıda belirtilen değişikliğin hassasiyetle uygulanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 



Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 





 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz