Menu

Duyurular


LTP Sisteminde Özet Beyan Tescil Tarihlerinin Gösterilmesi

SİRKÜLER NO: 8.7 / 975-784 = 28/12/2020 


“İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 18.11.2020 tarih ve 73421605-663.09 sayılı yazısı.

 

 

İlgi yazı ile;

 

Liman Tek Pencere Sistemi üzerinde "Varış Bildirimi" formunda yer alan Özet Beyan tescil numaralarına ait tescil tarihlerinin BİLGE Sisteminden çekilerek, LTP Memur ekranında Varış Bildirimi formunda tescil numaralarının karşısında gösterilmesi için gerekli teknik düzenlemeler yapılarak gerçek ortamda devreye alınmıştır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz