Menu

Duyurular


LTP Sistemi ile Yapılan Ordino ve Liman Çıkış Belgesi Bildirimleri ve Başvuruları

SİRKÜLER NO: 8.7 / 442-355 = 23/06/2020 


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 23.06.2020 tarih ve 36935900-010.07.01-E.755 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Malumlarınız olduğu üzere limanlarımıza uğrak yapan deniz araçlarının Ordino ve Liman Çıkış Belgesi bildirimleri, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş olan gemi acentelerince Liman Tek Pencere Sistemi (LTPS) üzerinden yapılmaktadır. Bahse konu sistem uzun süredir aktif olmasına rağmen hâlihazırda kullanıcılar tarafından söz konusu sisteme eksik, hatalı veri bildirimleri ve belge yüklemeleri yapıldığı Başkanlığımızca Liman Çıkış Belgesi ve Ordino onayı öncesinde belirlenmektedir. Son zamanlarda bu tür aksaklıkların ve özensiz veri girişlerinin arttığı tespit edilmiş olup yaşanan bu aksaklıklar kontrol neticesinde başvuru iptali ve düzeltme gibi süreçleri uzatmakta dolayısıyla iş ve zaman kayıplarına neden olmaktadır.

 

Bu itibarla, Başkanlığımızca LTPS üzerinde yapılan kontrollerde hatalı ve eksik bildirimlerin tespiti sonrasında bu tür yanlış/hatalı girişlerin devam etmesi halinde ilgilileri hakkında Limanlar Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım kararı uygulanacağı,

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz