Menu

Duyurular


LRIT Sistemi

SİRKÜLER NO: 18.3 / 348-258 = 28/06/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 25/06/2010 tarih ve  2981-315/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 16.06.2010 tarih ve 19524 sayılı yazısına atfen;

 

1. 11 Eylül 2001 tarihinde A.B.D’de yaşanan terör eylemleri sonrasında deniz güvenliğinin arttırılmasına yönelik Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından başlatılan yoğun çalışmalar kapsamında IMO’nun Deniz Emniyeti Komitesi’nde (MSC) alınan karar gereği, Uzak Mesafede Gemilerin Tanımlanması ve İzlenmesi (Long Range Identification and Tracking-LRIT) Sistemi’ne uyumun, SOLAS’a taraf olan devletler için  bir zorunluluk haline geldiği,

 

2. Buna göre, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 2006 yılında Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm V/19-1 numaralı kural olarak eklenen ve uluslararası sefer yapan;

            • 300 GT ve üzerindeki tüm yük gemileri,

            • Yolcu gemileri,

            • Yüksek hızlı tekneler,

            • Açık deniz sondaj birimleri,

tipindeki deniz vasıtaları grubuna giren Türk Bayraklı gemilerimizin LRIT Sistemi’ne uyumlu hale getirilmesinin gerektiği,

 

3. Bu kurala göre, gemi sahipleri yada işletenlerinin IMO tarafından yayımlanan MSC.1/Circ.1298 numaralı IMO sirkülerine göre; Gemilerindeki LRIT donanımının, LRIT sisteminin performans standartları ve teknik özellikleri ile bahsi geçen SOLAS 74 kuralının gereklerini karşılıyabilecek yeterliliğe sahip olmasından sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereği olarak, gemilerindeki LRIT donanımını (Inmarsat-C, Mini-C, D+, SSAS, vb) Denizcilik Müsteşarlığı’nca yetkilendirilen Uygulama Servis Sağlayıcısı (ASP) firmalarına (EK-1) test ettirerek, test sonucunda bu firmalardan aldıkları LRIT Uyum Testi Raporu ile birlikte, geminin sicil limanlarının bağlı olduğu Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri’ne müracaat etmeleri gerektiğinin daha önceden denizcilik sektörüne Denizcilik Müsteşarlığı’nın internet sayfasından duyurulduğu,

 

4. Bugün itibariyle, LRIT kapsamında olan 600 civarındaki Türk Bayraklı geminin tamamının LRIT uyum testlerini tamamladığı ve bu gemilerin LRIT sistemine uyum kapsamında belgelendiği,

 

Öte yandan, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından kurulan Ulusal LRIT Veri İzleme Merkezi’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından koordine edilen ve veri merkezinin küresel LRIT Sistemine entegrasyonu için zorunlu tutuldukları test sürecini 08.03.2010 tarihi itibariyle başarıyla geçtikleri ve önümüzdeki günlerde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletilmeye başlanacağı,

 

5. Yukarıda belirtildiği gibi, LRIT kapsamında olan 600 adet Türk Bayraklı geminin sisteme uyumu için testlerinin tamamlandığı, yeni gemiler ile Türk Bayrağına geçen gemilerin (milli gemi siciline doğrudan kaydolan yada Bayrak Şahadetnamesi almış olan gemiler) Ulusal LRIT veri merkezi tarafından biran evvel takip edilebilmesini teminen,

 

a. Gemideki uydu donanımını test eden önceki bayrak devletinin yetkilendirmiş olduğu firma, aynı zamanda Denizcilik Müsteşarlığı’nca da yetki verilen firmalardan biri ise, LRIT Uyum Testi Raporunu yenilemek üzere bu firmayı haberdar etmeleri,

 

b. Değil ise, Denizcilik Müsteşarlığı’nca yetkilendirilen firmalardan birine gemilerindeki uydu donanımlarını test ettirerek yeni LRIT Uyum Testi Raporu ve gemiye ait “Uluslararası Gemi Teçhizat Emniyet Sertifikası” ile gemi sicil limanlarının bağlı olduğu Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği, (MSC.1/Circ.1307 numaralı IMO sirküleri)

 

c. Müracaatta, gösterilen LRIT Uyum Raporu’na dayanılarak gemi sertifikalarından “Uluslararası Denizde Teçhizat Emniyeti Sertifikası” nın (International Safety Equipment Certificate) Ek’inde yer alan Form-E dokümanına “LRIT” in işleneceği, LRIT Uyum Testi Raporu’nun aslının, Liman Devleti Kontrolü (PSC) uygulamalarında gösterilmek üzere gemide taşınmasının gerektiği, (MSC.1/Circ.1307)

 

Gemi işleteni yada donatanı tarafından yukarıda bahsedilen hususlara riayet edilmediği takdirde, gemilerimizin (Türk gemi siciline kaydolan yada Bayrak Şahadetnamesi taşıyan gemiler) yabancı uğrak limanlarında alıkonulma ve yüksek para cezalarına çarptırılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı,

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek:Test ASP Listesi

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz