Menu

Duyurular


Lojistik Sektörü Firma Tanıtıcı Doküman

SİRKÜLER NO: 23.1 / 524-398 = 29/09/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/09/2010 tarih ve  4268 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 21.09.2010 tarih ve 320004249 sayılı yazısına atfen;

 

Milano Ticaret Ataşeliği’nin yazısına atfen, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın İtalya’daki temsilciliğince Ataşeliklerine başvuruda bulunularak, lojistik sektöründe faaliyet gösteren İtalyan Erixmar SRL firmasının Türkiye’de bir ortak arayışında olduğu, sektöründe prestijli  bir firma olan Erixmar firmasının 1954 yılında kurulan bir aile şirketi iken, 1987 yılından sonra büyük bir Japon gemi sahibinin acentesi olarak dünyanın pek çok bölgesinde faaliyet gösterdiği, Yokohana, Fuji Film, Yanmar ve Novamont gibi bilenen firmalara hizmet verdiği, 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla 2,7 ve 2 milyon Euro’luk ciro yaptığının belirtildiği ifade edilerek keyfiyetin ilgilenebilecek firmalara duyurulması istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: firma tanıtıcı döküman

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz