Menu

Duyurular


LNG ve LPG Gemilerinde Tahliye Sonucu Özet Beyan Eksiklik Takibatı Hk.

SİRKÜLER NO: 8.5 / 777-587 = 31/12/2013

 
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinin Aliağa Gümrük Müdürlüğüne yazmış olduğu 31 Temmuz 2013 tarih ve 2013/162 sayılı “LNG ve LPG Gemilerinde Tahliye Sonucu Özet Beyan Eksiklik Takibatı” konulu yazısı ile Aliağa Gümrük Müdürlüğünün 13 Aralık 2013 tarih ve 12025402.04.102.2013/03/28881 sayılı cevap yazıları ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1 : 2 adet yazı fotokopisi
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz