Menu

Duyurular


Limanlarımızda Bulunan Gemilerin Personel Değişikliği

SİRKÜLER NO: 15.2 / 0188-144 = 29/03/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/03/2010 tarih ve  01413-153/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 25.03.2010 tarih ve 2530 sayılı yazısına atfen;     

 

İlgi yazı ile;

 

1. Uğraksız geçiş yapan gemilerin 48 saat süre içerisinde serbest demir yerinde acenteleri veya donatanları tarafından İstanbul Liman Başkanlığı’na müracaat edilerek zorunlu personel değişikliğinin yapıldığı,

 

2. Ancak 48 saati aşmış veya geliş kontrolü yaptırarak transitliği bozulmuş, kabotaj seferi içerisinde İstanbul Liman Başkanlığı idari sınırları içerisine giriş yapmış gemilerin zorunlu personel değişikliklerini diğer kurumlara bildirdikleri (Deniz polisi, Gümrük ve Sağlık) halde İstanbul Liman Başkanlığı’na bildirmeyerek, gemi kalkışına kadar işlem yapılmadığının tespit edildiği,

Ancak gemiadamı değişiklikleri kapsamında;

 

• Gemilerin bayrak ülkelerince düzenlenen asgari donanım belgesi ve Türk Bayraklı gemiler için “Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge” gereği gemiye giriş-çıkış yapan personelin sayı ve yeterliklerinin uygun olup olmadığı,

 

• Geminin bayrak ülkesi dışında çalışan zabitan sınıfındaki gemiadamlarının geminin bayrak ülkesince verilmiş uygunluk belgesinin (Endorsement) asgari donanım belgesine göre uygun olup olmadığının,

değerlendirilmesinin mer-i mevzuata uygunluk ve seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısından büyük önem arz ettiği cihetle; İstanbul Liman Başkanlığı idari sınırları içerisinde uğraklı/uğraksız tüm gemilerin yapacakları zorunlu personel değişikliklerinde gerekli belgeler ile öncelikli olarak İstanbul Liman

 

Başkanlığı’na müracaat edilerek işlem yapılması istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz