Menu

Duyurular


Limanlarda ve Türk Boğazlarında Sağlık Kontrol Önlemleri

SİRKÜLER NO: 13.7  / 73-55  = 03/02/2020


T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan 28.01.2020 tarih ve 65929111-134.99 sayılı yazı.

 

“Bilindiği üzere, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs ailesinden 2019-nCov virüsünün neden olduğu salgın vakası yaşanmakta olup konu Bakanlığımız ve Genel müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Ayrıca konu Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de gündeminde olup acil durum komitesinin 23.01.2020 tarihinde yaptığı değerlendirme toplantısında şimdilik uluslararası acil durum ilanının söz konusu olmadığı bildirilmiştir. DSÖ’nün konuya ilişkin açıklamalarına ve güncellemelerine www.seyahatsagligi.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Ayrıca salgınla ilgili gelişmeler doğrultusunda Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından “2019-nCoV Hastalığı Sağlık Çalışanları Rehberi” hazırlanmış olup söz konusu rehbere https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/yayinlarimiz.html adresinden de ulaşılabilir.

 

Söz konusu hastalığın ülkemize olası girişini önlemek amacıyla deniz giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında yazımız ekinde belirtilen sağlık kontrol önlemlerinin uygulanmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Bahse konu sağlık tedbirlerinin etkinliği ilgili tüm paydaşların tam bir işbirliği içinde bulunması ile mümkün olacaktır. Bu nedenle deniz giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında ekte belirtilen sağlık önlemlerinin uygulanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz