Menu

Duyurular


Limanlarda Ağırlık Kontrolü

SİRKÜLER NO: 8.7 / 181-134 = 25/03/2020


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı’nın 03.03.2020 tarih ve E.59963 sayılı yazısı.

 

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na bağlı olarak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 128. maddesinde karayollarında seyreden araçların yüklü ve yüksüz olarak uyacakları boyutlar ve bu araçların yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecekleri ağırlıklar belirtilmektedir.

Karayolunda trafik güvenliğinin sağlanması, yolun planlanan ömrü süresince ekonomik olarak hizmet verebilmesi ve taşıtların yola verdiği zararın en aza indirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz 98 atlet Karayolları Denetim İstasyonda araçların ağırlık ve boyut denetimlerini yapmaktadır. Bu denetimlerde Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 128. maddesine göre ağırlık ve boyut ihlali araçlara anılan Kanunu'nun 65. maddesine göre Trafik İdari Para Ceza Karar Tutanağı düzenlenmektedir.

Yük taşımacılığının önemli bir kısmı limanlara gelen yüklerin araçlar ile yurt içine karayolu ulaşımı ile gerçekleşmektedir. Araç sınıfına göre anılan Yönetmeliğin 128. maddesinin I.fıkrasının, d-2 bendinde toplam ağırlıklar

İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda

18 ton

Üç dingilli motorlu araçlarda (Tahrikli dingilin, çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi ile veya 97/27/AT Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir süspansiyon sistemi ile donatılmış olduğu veya her bir tahrikli dingilin çift lastikli olduğu ve her bir dingilin azami ağırlığının 9,5 tonu aşmadığı durumlarda 26 tondur.*)

25 ton

(26 ton*)

Üç dingilli yan römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde

28 ton

Dört dingilli motorlu araçlarda

32 ton

Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda

36 ton

Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yan römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda

38 ton

Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda

40 ton

40 ft. boyutunda ISO Konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yan-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlarda

44 ton

 

 

 

olarak belirtilmektedir. Araçların yük ile beraber toplam ağırlığı araç sınıfına göre yukarıda tabloda belirtilen ağırlıkları geçmemesi gerekmekte olup limanlarda yapılan kontrollerde araçların yük ihlali yapmalarına izin verilmemesi hususu,”

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz