Menu

Duyurular


Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.6 / 248-150 = 27/04/2023 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 27.04.2023 tarih ve 32173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz