Menu

Duyurular


Limana giriş yapacak işçi,vinç ve ekipmanlar

SİRKÜLER NO: 1.4  / 498-350 = 09/08/2022 


İlgi:T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü’nün 09.08.2022 tarih ve E-60288926-572-232876 sayılı yazısı.

 

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 

‘’Limanımıza yanaşan gemilerden liman işçi postası verilmediği için kendi imkanlarıyla çalışılan gemilerde, iş sahipleri tarafından tedarik edilen vinç, ekipman ve işçi postalarının yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli yeterlilikleri taşıma mecburiyeti bulunmaktadır.Bu çerçevede limana giriş yapacak vinç ve ekipmalarına ilişkin bulunması zorunlu yasal belgelerinin, periyodik bakım belgelerinin, işçilik gerektiren işlerde bağlı olduğu firma tarafından giriş yapacak işçilerin, İş Kanunu çerçevesinde hangi vardiyalarda çalışacaklarının listesinin, işçilere ve firmaya ilişkin ekli listede yer alan belgelerin tam ve eksiksiz olarak İşletmemize verilmesi, giriş yapacak işçinin limanda çalışacağı işe uygun iş kodunda yeralması gerekmektedir. Belge eksikliği halinde ilgili kişinin veya vincin, ekipmanın v.s. limana girişine müsaade edilmeyecektir.

Limanımızdan iş talebinde bulunacak iş sahiplerinin mağduriyet yaşamaması açısından, gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu,’’

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı


Ek 2: İstenen Evraklar


Dağıtım: Tüm üyelerimiz