Menu

Duyurular


Liman Tek Pencere Sistemi / EGM Bildirimleri

SİRKÜLER NO: 8.7  / 28-20 = 10/01/2020


 

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 07/01/2020 tarih ve 73421605-335.04 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bilindiği üzere, geminin limana varışından ve çıkışından önce acenteler tarafından yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanından girilmesi; farklı kurum ve kuruluşlar ile liman işletmelerince ihtiyaç duyulan bilgilerin bu veri tabanından alınması, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen izinlerin ve işlemlerin sonuçlarının oluşturulacak sistem üzerinden görülmesini sağlayacak olan Liman Tek Pencere Sistemi kapsamında Bakanlığımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirimler yapılmaktadır.

 

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar tamamlanmış olup; 02.01.2020 tarihi itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilişkin bildirimler de Liman Tek Pencere Sistemi üzerinde yapılabileceği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz