Menu

Duyurular


Liman Taraması Hk.

SİRKÜLER NO: 2.11 / 0295-224 = 05/05/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 04/05/2011 tarih ve  1876-280/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 03.05.2011 tarih ve 746 sayılı yazısına atfen;

 

Trabzon limanında “Deniz Dibi Basen Taraması” işleminin başlatıldığı belirtilerek, limana yanaşacak/ayrılacak gemilerin, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin Kılavuzluk/Enspektörlük servislerinin koordinesi doğrultusunda hareket etmeleri istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi yazı örneği

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz