Menu

Duyurular


Liman Sınırları ile İlgili Talimat

SİRKÜLER NO: 4.4 / 332-211 = 25/04/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 24.04.2019 tarih ve 1564-288/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“…Limanlar Yönetmeliğinde, Liman sınırlarıyla ilgili değişiklik yapılmasına dair süreç Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam etmekte olup, Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/13 Sayılı Genelgesi uyarınca, vatandaşlar mahallinde süratli ve en iyi şekilde hizmetlerin sunulması, başvuruların yerinde sonuçlandırılması, kamu yararı ve donatanların yaşadıkların sorunların önlenmesi hususları göz önünde bulundurularak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından bir düzenleme  yapılmış  olup, gemi ve araçlarının sörvey ve belgelendirme işlemleri ile ordinoya tabi olmayan gemi ve deniz araçlarının 100 mille sınırlı ve kabotaj faaliyeti için liman çıkış işlemleri, geminin bulunduğu Liman Başkanlığı’na karadan veya denizden komşu olan Liman Başkanlığı tarafından da yapılabileceği…

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz