Menu

Duyurular


Liman Kontrol 9 Botu 2.5 Yıllık Havuz Surveyi Kapsamında Havuz, Güverte ve Makine Bakım/Onarımı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 509-388 = 21/09/2010


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20.09.2010 tarih ve 4116-453/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nın 17.09.2010 tarih ve 11758 sayılı yazısına atfen;

 

- Kuruluşlarına ait “Liman Kontrol 9 Botu 2,5 Yıllık Havuz Surveyi Kapsamında Havuz, Güverte ve Makine Bakım – Onarımı” hazırlanan iş emirleri doğrultusunda yaptırılacağı,

 

Bu kapsamda;

1- Fiyat Tekliflerinin KDV Hariç ( TL ) Türk Lirası olarak verilmesi, başka para cinsinden verilen tekliflerin geçersiz sayılacağı,

2-Anılan işle ilgili olarak sözleşme imzalanacağı, Sözleşme Damga Resmi ve Karar Damga Resmi istekli firmaya ait olacağı, istekli firmanın sözleşme aşamasında teklif ettiği bedelin %6 (Yüzde Altı) sını kesin teminat olarak vereceği,

3-İdarenin; almış olduğu herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunluluğunun olmadığı,

4-Firmaların Teklif vermeleri halinde, yukarıda belirtilen maddeleri, İş Emirleri ve Birim Fiyat Teklif Mektubundaki hükümlerinde herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul ettiği,

 

- İhaleye ilişkin ihale dokümanın www.kiyiemniyeti.gov.tr internet sitesinden ve aşağıda belirtilen adresten görülebileceği ve / veya satın alınabileceği,

- İhaleye ilişkin Teklif Mektubu ve Teklif Birim Fiyat cetvelinin doldurulup en geç 23.09.2010 Perşembe günü Saat:14.00’e kadar 0212 292 89 68 nolu faks’a veya Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Daire Başkanlığı İhale İşlemleri Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilmesi hususu,

 

belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Adres: Meclisi Mebusan Cad. No:14 Kat:5

             34433 Salıpazarı – İSTANBUL

Ayrıntılı Bilgi: Ramis KALKAVAN

Tel: 90 212 292 52 80 ( 7 Hat ) / 316

Faks:90 212 292 89 68

Web: www.kiyiemniyeti.gov.tr

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz