Menu

Duyurular


Liman Kontrol 11 Botu Havuz, Güverte ve Makine Bakım/Onarımı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 514-393 = 22/09/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/09/2010 tarih ve  4148-457/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler  ile;

 

“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda,

 

 - Kuruluşlarına ait Liman Kontrol 11 Botu Havuz, Güverte ve Makine Bakım/Onarımı Hk.” hazırlanan iş emirleri doğrultusunda yaptırılacağı,

 

Bu kapsamda;

1- Fiyat Tekliflerinin KDV Hariç ( TL ) Türk Lirası olarak verilmesi, başka para cinsinden verilen tekliflerin geçersiz sayılacağı,

 

2-Anılan işle ilgili olarak sözleşme imzalanacağı, Sözleşme Damga Resmi ve Karar Damga Resmi istekli firmaya ait olacağı, istekli firmanın sözleşme aşamasında teklif ettiği bedelin %6 (Yüzde Altı) sını kesin teminat olarak vereceği,

 

3-İdarenin; almış olduğu herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunluluğunun olmadığı,

 

4-Firmaların Teklif vermeleri halinde, yukarıda belirtilen maddeleri, İş Emirleri ve Birim Fiyat Teklif Mektubundaki hükümlerinde herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul ettiği,

 

- İhaleye ilişkin ihale dokümanın www.kiyiemniyeti.gov.tr internet sitesinden ve aşağıda belirtilen adresten görülebileceği ve / veya satın alınabileceği,

 

- İhaleye ilişkin Teklif Mektubu ve Teklif Birim Fiyat cetvelinin doldurulup en geç 24.09.2010 Cuma günü Saat:14.00’e kadar 0212 292 89 68 nolu faks’a veya Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Daire Başkanlığı İhale İşlemleri Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilmesi hususu,”

 

belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz