Menu

Duyurular


Liman İçerisinde Kalan Araçlar

SİRKÜLER NO: 2.4/0119-097 = 21/02/2008

 

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden alınan, 20/02/2008 tarih ve B.11.2.DDY.0.82.00.09.06-00.10.99/635 sayılı "Liman İçerisinde Kalan Araçlar" hakkındaki yazılarında;

 

“İlgi: İstanbul Liman Başkanlığı’nın 04/02/2008 tarih ve B.02.1.DNM.01.01.125-11/401 sayılı yazısı.

 

İstanbul Liman Başkanlığınca 23/01/2008 tarihinde limanımızda ISPS Kod uygulaması çerçevesinde yapılan denetim sonucu tanzim edilen raporda; Gümrük işlemlerini tamamlamayan araç şoförlerinin araçlarını liman içerisinde bırakarak liman dışına çıktıkları ve bilahare araçlarını almak üzere limana giriş yaptıkları belirtilerek  bu durumun mutlak suretle kayıt altına alınması gerektiği ilgi yazıyla bildirilmektedir.

 

Bu nedenle bundan böyle gümrük işlemleri tamamlanmayan ve içerde kalan araç şoförleri çıkışlarında ruhsatlarını limanımız ziyaretçi giriş kapısı olan D kapısına bırakacaklar ve gerekli kayıt işlemleri yapıldıktan sonra limanı terk edebileceklerdir. Limana girişlerinde ise kimlik ibraz etmek suretiyle ruhsatları kendilerine iade edilecek ve kayıtları tutulacaktır.

 

Liman içerisinde kalan araçlarda doğabilecek zarar ve ziyandan limanımız sorumlu olmayacaktır.”

 

Denilmekte olup, Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz
 
Bilgi için: İMEAK DTO