Menu

Duyurular


Liman Başkanlığı İşlemleri HK.

SİRKÜLER NO: 13.4 / 0168-127 = 20/03/2012

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan, bila tarih ve B.02.1.DNM/1.01.01/199.2/2930 sayılı “Liman Başkanlığı İşlemleri” konulu yazısında;

 

“Bilindiği üzere -10.09.2011 Tarih ve 28050 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul Liman Yönetmeliğinin madde 8-a bendinde, '‘Uluslararası sefer yapan Türk ve yabancı bayraklı tüm gemiler  idarece belirlenen usul  ve esaslar çerçevesinde liman sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce, liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve geniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra bildirim yapmak zorundadır.” b bendinde,  “150 GT ve üzeri  tonajda olup kabotaj seferi yapanı gemiler liman sahasına girmeden en az  yirmi dört saat önce liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi  yirmi dört saten az olan gemiler ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra idarece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Liman Başkanlığına bildirim yapmak zorundadır.” c bendinde, “Liman sahasına giriş için bildirilen tahmini varış zamanını on iki saatten fazla geciktirecek olan gemilerin ilgilileri, bu durumu Liman Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır.”  denilmektedir.

 

Bu itibarla gemi hareketine dair işlemlerin mücbir sebep olmaksızın mesai saatleri haricine bırakılmaması gerekmekte olup, sadece olağandışı durumlar için nöbetçi memur ve uzman eliyle anılan işlemler yürütülmeye devama edilecektir.”

 

Denilmektedir.

 

Herhangi bir aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması  için  Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini önemle rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İlgi yazı

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz