Menu

Duyurular


Libya'ya Yönelik Ambargo Hk.

SİRKÜLER NO: 17.1 / 0296-225 = 05/05/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 04/05/2011 tarih ve  1878-281/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İlgi: a) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 22.04.2011 tarih ve 12286 sayılı  

            yazısı

        b) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2011 tarih ve 10180 sayılı

            yazısı.

        c) 29.03.2011 tarih ve 216 sayılı sirkülerimiz

 

İlgi (a) yazı ile, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 15.04.2011 tarihli yazısından bahisle;

 

1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1970 ve 1973 sayılı kararları çerçevesinde, NATO komutasındaki deniz unsurları tarafından Libya kara suları açıklarında silah ambargosu harekatı icra edildiği, söz konusu harekata Türk Deniz Kuvvetleri tarafından halihazırda 4 fırkateyn, 1 denizaltı ve 1 akaryakıt gemisi ile iştirak edilmekte olduğu,

 

2. Ambargo harekatına yönelik olarak yayımlanan ve Odamızın İlgi (c) sirkülerinde de bildirilen “İkaz Mesajı (Hydrolant)’nda yer alan “Alfa Rapor” gönderilmesi talep edilen “Deniz Gözetleme Sahası” sınırlarının aşağıdaki şekilde değiştirildiği;

 

               a.      Kuzey sınırı       : 34° 00’ K enlemi

               b.      Batı sınırı          : 34° 00’ K   012° 00’ D

               c.      Doğu sınırı        : 34° 00’ K   022° 00’ D ve  33° 00’ K   025° 00’ D

               ç.    Güney Sınırı        : Libya kara suları  (dahil değildir)

 

belirtilerek, konuya ilişkin olarak gemi sahipleri, işleticileri ve kaptanları ile acentelerinin de bilgilendirilmesi,”

 

istenmektedir.        

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz