Menu

Duyurular


LEIV EIRIKSON İsimli Gemi Hk.

SİRKÜLER NO: 13.4 / 0733-595 = 30/12/2009

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığından alınan, 30 Aralık 2009 tarih ve B.02.1.DNM/1.01.01.162-01-04-5631 sayılı yazısı ile, Bahama Bayraklı 36768 gros tonajlı, boyu 83.77 metre olan M/V LEIV EIRIKSON (İMO 8767317) isimli platform hava müsaadeli olarak 31.12.2009 günü İstanbul Boğazından 2 adet 50 ton çeki gücündeki römorkörler platformun baş tarafına cer amaçlı, 1 adet 50 ton çeki gücünde römorkör platformun kıç tarafına cer amaçlı, 1 adet 50 tonluk çeki gücündeki (gerektiğinde cer amaçlı) römorkör refakat amaçlı, güvenlik amaçlı olarak 2 adet güvenlik botu kullanılarak Güney – Kuzey yönünde geçiş yapacağı,

 

Seyir, can, mal ve çevre güvenliğini tehlikeye düşürmemek için İstanbul Liman Tüzüğü, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü ve bağlısı uygulama talimatı, Çatışmayı Önleme Tüzüğü, İstanbul Boğazı Yerel Deniz Trafik Rehberine uyulması ve gerekli tedbirlerin alınması,

 

Bildirilmekte olup, anılan yazı ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini  ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz