Menu

Duyurular


L/2019-3 Sıra nolu Genelge

SİRKÜLER NO: 8.7 / 881-615 = 27/12/2019


Sayın Üyemiz,

01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan TCDD Liman Hizmetleri Tarifesine ait L/2019-3 Sıra No.lu Genelge ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz