Menu

Duyurular


Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.4)

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0524-429 = 31/08/2009

 

Maliye Bakanlığınca, 13/08/2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.4)” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO