Menu

Duyurular


Kurtarma 6 Römorkörü Havuzlama, Güverte ve Makine Bakım Onarımı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 582-451 = 09/09/2013  
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 05/09/2013 tarih ve 3572-550 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nın 05.09.2013 tarih ve 40679 sayılı yazısı ile,
 
-2013/122961 İhale Kayıt No’lu Kurtarma 6 Römorkörü’nün Havuzlama, Güverte ve Makine Bakım Onarımı işine ilişkin olarak yapılan yeterlilik değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunan isteklilerden fiyat teklifi alınacağı,
 
-İhaleye ilişkin ihale dokümanının İdarenin www.kiyiemniyeti.gov.tr internet sitesinden veya aşağıda belirtilen adresten satın alınabileceği ve ihaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlanacak yeterlik başvurusunun en geç 24.09.2013 Salı günü, Saat:14:00’e kadar ihale dokümanında belirtilen adrese gönderilmesi gerektiği, bildirilmektedir.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  
  
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Adres : (İhaleye ilişkin ihale dokümanının alınabileceği adres)
Meclis-i Mebusan Cad. No:14
34427 Salıpazarı-Beyoğlu-İSTANBUL
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz