Menu

Duyurular


Küresel İşletmeler Köprüsü Girişimi Hk.

SİRKÜLER NO: 12.2  / 098-077 = 04/02/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 31/01/2013 tarih ve  432-64 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İlgi a) : T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 

              Müdürlüğü’nün 07.01.2013 tarihli ve 01080 sayılı yazısı.

İlgi  b) :  T.C. Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 22.01.2013 tarih ve                     

             420000049 sayılı yazısı.

İlgi c) : 22.01.2013 tarih ve 298/48 sayılı yazımız.

 

İlgi a) yazı ile ; Mısır, Tunus ve Filistin’de AB ve Türk firmaları ile üçlü işbirliği gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan Küresel İşletmeler Köprüsü Girişimi kapsamında Mersin ile Port Said arasında faaliyet gösteren Ro-Ro hatlarının birer uzantısı olarak Türkiye üzerinden Avrupa ve BDT ülkelerine, Mısır üzerinden ise Afrika içlerine ve Körfez ülkelerine taşımacılığın geliştirilmesi amacıyla Mersin’de Türk, AB ve Mısırlı lojistik şirketlerinin buluşturulması için 6-9 Şubat 2013 tarihinde Mersin’de anılan ülkeler arasında lojistik alanında işbirliğine dair bir bilgilendirme seminerinin gerçekleştirileceği ilgi c) yazımız ile sektörümüze duyurulmuştu.

 

Odamıza T.C. Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden gelen ilgi b) yazı ile Küresel İşletmeler Köprüsü Girişimi programının değiştiği ve etkinliğin 07-08 Şubat 2013 tarihlerinde yapılacağı ifade edilmekte olup, etkinliğe ilişkin revize program ekte yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek 1 : Revize Edilen Taslak Program

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz