Menu

Duyurular


Kükürt İçeriği Yüksek Gemi Akaryakıtlarının Bertarafı

SİRKÜLER NO: 20.1 / 84-58 = 05/02/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.02.2020 tarih ve 370-122/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 03.02.2020 tarih ve 8208 sayılı yazısına atfen;

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren gemilerde bulunan yüksek kükürtlü yakıtların gemilerden tahliye edilmesi ve bertarafı konusundaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazı ekte sunulmaktadır.”

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz